Aktive prosjekter:

Søndre Follo kommune

Søndre Follo Renseanlegg installerer et CHP-anlegg med 1 turbin for strøm- og varmeproduksjon.

Sandefjord kommune

Enga Renseanlegg gjennomgår omfattende oppgraderinger. Samtidig installeres et CHP-anlegg med 3 turbiner for strøm- og varmeproduksjon.

Noen av våre leverte anlegg:

Eidsvoll kommune

Bårlidalen Renseanlegg er et nytt og moderne slamanlegg. Egenproduksjon av strøm fra biogassen i et CHP-anlegg ferdigstilles i 2022. Anlegget har 3 x Capstone 65 kW gassturbiner og en varmeproduksjon på 330 kW.

Sirkula – Gålåsholmen

1 x 65 kW turbin som også leverer 110 kW termisk energi.

Fuglevik Renseanlegg

2 x 65 kW turbiner som også leverer 220 kW termisk energi.

Nordre Follo Renseanlegg

2 x 65 kW turbiner som også leverer 220 kW termisk energi.

Halden Kommune – Remmendalen Renseanlegg

2 x 65 kW turbiner som også leverer 220 kW termisk energi.

Monserud

2 x 65 kW turbiner som også leverer 220 kW termisk energi.