Adigo Renewables leverer komplette småkraftverk for biogass i effektområdet 25 kW til 2 MW elektrisk.

Våre anlegg er basert på driftssikre mikroturbiner som produserer strøm og hvor energien i eksosgassene brukes til varmeproduksjon.

Vi forestår prosjektering, montasje, opplæring av driftspersonell og igangkjøring av anleggene. Vårt sertifiserte servicepersonell tar også ansvaret for service.