Etter at anlegget er på installert og klar for testkjøring, avholder vi kurs og opplæring for driftsoperatørene. Hele anlegget studeres, samt at drift- og vedlikeholdsrutiner gjennomgås og deltakerne får hver sin driftsmanual. Opplæringen sikrer at lokale driftsoperatører kan ivareta og drifte anleggene i hverdagen.
For de halvårlige servicer er det sertifisert personell som kommer på besøk og forestår dette.

Adigo legger stor vekt på å tilpasse drift- og vedlikeholdsrutiner i tett samarbeid med de som skal kjøre anlegget.

Adigo tilbyr ulike typer servicemodeller, avhengig av hver enkelt bruker sine rutiner, intern policy og krav til oppe-tid og løpende produktivitet.

Ved hjelp av egen programvare kan vårt personell følge driften på turbinene over nettet. Detaljert informasjon om turbinenes drift gjør oss i stand til å analysere uregelmessigheter, utføre preventivt vedlikehold, se behovet for å oppdatere programvare samt drifte turbinene.