Presisjonsprøytingsrobot

Presisjonsprøytingsrobot

Automatisk deteksjon og sprøyting av ugress i planterader

Cisco servomotor

Cisco servomotor

Ultrapresis børsteløs servomotor

Field Flux Robot

Field Flux Robot

Automatisk N2O-måling i felt

Elektrisk rullestol

Elektrisk rullestol

Vårt første store prosjekt

Jordprøvetaker

Jordprøvetaker

Kartlegging av mineraler i jord

Adigo Tubestacker

Adigo Tubestacker

Automatisert rørhåndtering

Lapraskopisimulator

Lapraskopisimulator

Simulator for kikkhullskirugi