Aktilite 128

Aktilite 128

Behandlingslampe for hudkreft