Prosjektet

Adigo har utviklet teknologi som gjør det mulig å sprøyte ugressmiddel bare på ugresset – ikke nytteplanten eller bakken. Ved hjelp av maskinsyn og avansert dyseteknologi skytes sprøytemiddel presist direkte på ugressbladene, uten å treffe nytteplanten.

Produktet selges, og forbedres stadig, av Kilter AS, som ble fisjonert ut av Adigo AS i 2020.

https://kiltersystems.com/

Oppgaver

Industridesign, maskinsyn, fluiddynamikk, elektronikkdesign, software, prototyping, produksjonsteknikk, brukerspørring og testing

Innovasjon for bedre ugresskontroll i grønnsaker, prosjekt nr. 234226/E50.

Grofondet logo

Forskning, testing og utvikling av presisjons-sprøyting i grønnsaker, prosjekt nr. 180017.

Dette prosjektet er støttet av den Europesiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under tilskuddsavtale nr. 736354.

Miljøteknologiordningen Prosjekt Asterix, prosjekt nr. 254238.