Prosjektet

På OFU kontrakt for HandiCare og Rikstrygdeverket utviklet Adigo en elektrisk rullestol som var enkel å tilpasse og drifte for hjelpemiddelsentralene, og samtidig godt tilpasset brukernes hverdag inne og ute. Vi utviklet konsept, ergonomi, mekanikk, elektronikk og fikk merket for god design for vårt arbeid.

Kunde

 

Vårt bidrag

Industridesign, styrkeberegning, motorstyring og programmering, elektronikkdesign, prototyping og testing