Adigo mikrogassturbiner for olje- og gassektoren

Adigo Renewables representerer Capstone Turbine Corporation og har levert en rekke turbiner til landbasert virksomhet i Norge og Sverige. Capstone mikroturbiner benyttes imidlertid verden over til å produsere pålitelig kraft for olje- og gassektoren på offshoreinstallasjoner. Som drivstoff benyttes gjerne ubehandlet gass fra brønnen.
Særlig finner man mange slike installasjoner på ubemannede plattformer, f.eks. i Britisk og Nederlandsk sektor av Nordsjøen. Typisk effektområde er gjerne fra 600 kW til 3 – 4 MW.

Mikroturbinene krever hverken olje, smøremidler, kjølevæske – ei heller vann. Dette reduserer vedlikehold, transportkostnader, lagring, utslipp og lekkasjeproblemer i forbindelse med drift.

En slik «kraftstasjon» kan leveres på skid eller i en container og planlagt vedlikehold er begrenset til to ganger i året. Den første servicen hvor man foretar komponentskifte er gjerne ved 20.000 driftstimer. En større overhaling anbefales etter 40.000 driftstimer.

Det er denne type robust, kostnadseffektiv og pålitelig strømleverandør en trenger for å maksimere ytelsen og minimere risiko for nedetid på plattformene. I tillegg til å levere sikker strøm, kan de leveres med integrert varmeveksler for varmtvannsproduksjon fra eksosgassene.

Turbinene leveres i størrelsene 65 og 200 kW elektrisk effekt, men settes gjerne sammen i ulike effektkonfigurasjoner og monters da i «rack».

Felles for alle turbinene:

  • Over 12.000 leverte turbiner (hvorav ca 4 -5.000 i Europa)
  • Kan kjøres kontinuerlig eller bare når man trenger det
  • Turbinene kan kjøres enkeltvis eller ved at flere settes sammen i en såkalt «Multi-pack»
  • Kan konfigureres for de fleste drivstoff: Biogass, LNG, diesel, biodiesel, propan, parafin osv
  • Svært lave utslipp
  • Integrert generator med alt som skal til for nettsynkronisering og beskyttelse
  • Fjernkontrollert overvåkning og diagnostisering f.eks. via internett
  • Modulbasert konstruksjon med lav vekt tillater enkel og billig installasjon
  • Pålitelighet: Kan vise til driftserfaring fra titalls millioner timer