Emergency power

Mikro gassturbiner som nødstrømsaggregat og/eller reservekraftverk

65kW – 130kW – 200kW – 400kW -600 kW – 800kW – 1MW …

Capstone mikroturbiner kan kjøres kontinuerlig eller levere strøm til spesielt viktige applikasjoner ved umiddelbare behov. Kort tid etter strømbrudd vil turbinen levere full kraft og sikre strømforsyning til de kritiske installasjonene.

Tradisjonelle nødstrømsaggregat er til daglig stort sett inaktive, og det er jo en sannsynlighet for at disse ikke starter når du trenger dem. Det er derfor nødvendig med jevnlige ettersyn og testing. Mikro gassturbiner krever langt mindre oppfølging og starter når de skal.

Adigo Renewables prosjekter og bygger småskala gasskraftverk. Så langt har våre installasjoner i Norge og Sverige vært basert på biogass fra slamanlegg eller deponier. Kjernen i Adigos løsninger er turbiner fra verdens ledende produsent av mikro gassturbiner – Capstone Turbine Corporation. Capstone har levert over 11.000 mikro gassturbiner verden over, hvorav ca 5.000 av disse produserer ren og miljøvennlig energi i Europa.

Mikroturbinene er miljøvennlige og effektive maskiner for produksjon av elektrisk kraft og varmeenergi til et stort antall applikasjoner eller bruksområder. Turbinene leveres i størrelsene 30, 65 og 200 kW elektrisk effekt, men kan settes sammen i ulike effektkonfigurasjoner.

Felles for alle turbinene:

 1. Over 11.000 leverte turbiner
 2. Kan kjøres kontinuerlig eller bare når man trenger det. Effekten kan reguleres fra 100% til og helt ned til under 10%
 3. Kan kjøres som «stand-alone» eller tilkoplet nettet for levering av strøm inn på dette
 4. Turbinene kan kjøres enkeltvis eller ved at flere settes sammen.
 5. Kan konfigureres for de fleste drivstoff: Biogass, LNG, diesel, biodiesel, propan, parafin osv.
 6. Svært lave utslipp
 7. Kun èn bevegelig del innebærer minimalt vedlikehold og således høy oppetid
 8. Patentert lagring (luftlager) av roterende aksel gir ingen mekanisk slitasje
 9. Luftopplagring av akslingen innebærer også at det hverken benyttes smøreolje eller kjølemedium
 10. Integrert generator med alt som skal til for nettsynkronisering og beskyttelse
 11. Fjernkontrollert overvåkning og diagnostisering er mulig; f.eks. via internett
 12. Modulbasert konstruksjon tillater enkel og billig installasjon
 13. Pålitelighet: Kan vise til driftserfaring fra titalls millioner timer
 14. Serviceavtale tilpasset ditt behov og ønsker