Aktive prosjekter:

Eidsvoll kommune

Bårlidalen Renseanlegg er et nytt og moderne slamanlegg. Egenproduksjon av strøm fra biogassen i et CHP-anlegg ferdigstilles i 2022. Anlegget har 3 x Capstone 65 kW gassturbiner og en varmeproduksjon på 330 kW.

Sandefjord kommune

Enga Renseanlegg gjennomgår omfattende oppgraderinger. Samtidig installeres et CHP-anlegg med 3 turbiner for strøm- og varmeproduksjon.

Turbiner i drift:

Sirkula – Gålåsholmen

1 turbin montert i ferdig containerløsning leverer 65 kW elektrisk og 110 kW termisk energi.

Fuglevik Renseanlegg

2 turbiner leverer 130 kW elektrisk og 220 kW termisk energi.

Nordre Follo Renseanlegg

2 turbiner leverer 130 kW elektrisk og 220 kW termisk energi.

Halden Kommune – Remmendalen Renseanlegg

2 turbiner leverer 130 kW elektrisk og 220 kW termisk energi.

Monserud

2 turbiner leverer 130 kW elektrisk og 220 kW termisk energi.