Montasje, service og vedlikehold

Før overlevering avholder vi også et kurs der hele anlegget studeres, samt drift- og vedlikeholdsrutiner gjennomgås.

Adigo Renewables legger stor vekt på å tilpasse drift- og vedlikeholdsrutinene i tett samarbeid med de som skal kjøre anlegget.

Adigo tilbyr ulike typer service modeller, avhengig av hver enkelt bruker sine rutiner, intern policy og krav til oppe-tid og løpende produktivitet.

Vi tilpasser oss kundekrav- og ønsker, men tar utgangspunkt i en av våre fire standard modeller:

 1. Kontinuerlig monitorering – Adigo online service
  Adigo kan montere følere og indikatorer ved kritiske punkter. Disse koples mot eksempelvis internett via en sikker portal slik at vi (og kunden) til enhver tid kan se alle nødvendige prestasjonsdata.
  Det vil settes grenseverdier, og et varsel vil bli gitt for hva og hvor, i god tid før det blir kritisk, slik at nødvendig vedlikehold kan bli foretatt.
  Eksempelvis kan en trykkføler gi indikasjoner på at et luftfilter er i ferd med å gå tett.
  Det vil normalt også legges opp til en full servicegjennomgang for ca hver 20.000 driftstimer.
 1. FPP – Adigo Factory Protection Plan
  Dette er en all-in avtale med formål om 100% preventivt vedlikehold og driftsgaranti (80.000 driftstimer/9 år).
  Alle kostnader som kan og vil påløpe i preventivt vedlikehold iberegnes (både planlagte og uforutsette servicer, deler og arbeid) og fordeles så på periodebetaling pr måned/kvartal.
  Denne avtaleformen sikrer full kontroll av alle kostnader og maksimal produktivitet i perioden.
 1. Standard service avtaleAdigo standard
  Avtalen innebærer ingen løpende, faste kostnader.
  Serviceintervall avtales for hvert enkelt tilfelle.
  Det vil bli beskrevet anbefalte tiltak ved hver enkelt service.
  Hvis det under service avdekkes behov om reparasjon eller bytte av deler er påkrevd vil bruker/kunde bli fakturert for faktiske kostnader. Dele- og timepriser vil bli overlevert.
 1. Oppmøte ved behov – Adigo Basic
  Kunden bytter selv filter og liknende driftskritiske deler i henhold til sitt eget vedlikeholdsprogram – innspill på fornuftige intervaller vil bli gitt av Adigo.
  Brukeren kontakter Adigo for service hvis/når behov.