Capstone mikro gassturbiner og CHP-anlegg 

65kW – 130kW – 200kW – 400kW – 600 kW – 800kW – 1MW …

Adigo Renewables tilbyr småskala gasskraftverk i samarbeid med verdens ledende produsent av mikro gassturbiner – Capstone Turbine Corporation i USA. Capstone har så langt levert over 9.000 mikro gassturbiner verden over, hvorav ca 4.000 av disse produserer ren og miljøvennlig energi i Europa.

Mikroturbinene er meget miljøvennlige og effektive maskiner for produksjon av elektrisk kraft og varmeenergi til et stort antall applikasjoner eller bruksområder. Turbinene leveres i størrelsene 30, 65 og 200 kW elektrisk effekt, men kan settes sammen i ulike effektkonfigurasjoner.

Felles for alle turbinene:

 • Over 9.000 leverte turbiner (hvorav ca 4.000 i Europa)
 • Kan kjøres kontinuerlig eller bare når man trenger det
 • Kan kjøres som «stand-alone» eller tilkoplet nettet for levering av strøm inn på dette
 • Turbinene kan kjøres enkeltvis eller ved at flere settes sammen i en såkalt «Multi-pack»
 • Kan konfigureres for de fleste drivstoff: Biogass, LNG, diesel, biodiesel, propan, parafin osv
 • Svært lave utslipp
 • Kun èn bevegelig del innebærer minimalt vedlikehold og således høy oppetid
 • Patentert lagring (luftlager) av roterende aksel gir ingen mekanisk slitasje
 • Luftopplagring av akslingen innebærer også at det hverken benyttes smøreolje eller kjølemedium
 • Integrert generator med alt som skal til for nettsynkronisering og beskyttelse
 • Fjernkontrollert overvåkning og diagnostisering er mulig; f.eks. via internett
 • Modulbasert konstruksjon tillater enkel og billig installasjon
 • Pålitelighet: Kan vise til driftserfaring fra titalls millioner timer
 • Serviceavtale tilpasset ditt behov og ønsker