Vi leverer avanserte gassbehandlingsanlegg med kompressor til ulike applikasjoner:

 

– Biogass-mating til turbiner

– Biogass oppgradering

– Grid injeksjon

Biogass-mating til turbiner

 

Før biogassen kan benyttes på turbiner eller motorer, må den normalt renses for forurensinger og vann må kondenseres ut.

Med bakgrunn i en analyse av den aktuelle biogassen, vurderes behovet og omfanget for ulike rensetiltak. Med basis i denne gassanalysen konstrueres et dedikert renseanlegg for å sikre en optimal rensing og derav sikker drift av turbiner eller motor. Hovedkomponentene i et slikt gassbehandlingsanlegget er ulike filtre, et kondenseringsanlegg og en kompressor.

Anlegget leveres normalt på en stålramme eller en såkalt “skid” og har et eget styreskap med en PLS som kommuniserer med turbinene. For å skjerme for støy fra kompressor kan gassbehandlingsanlegget leveres innebygget.

Biometan (RNG) gassinnjeksjon

Biometanet (RNG) som genereres gjennom oppgraderingsprosessen kan komprimeres og deretter injiseres i gassnettet. Siden trykket gassen må økes til for å bli injisert i nettet varierer i henhold til nasjonale forskrifter, har Adicomp utviklet en serie allsidige kompresjonspakker som kan levere trykk opp til 100 bar. Hjertet i systemet er en oljefri stempelkompressor designet for kontinuerlig drift. Siden det ikke er olje i sylinderhodene, er det komprimerte biometanet ikke forurenset og filtrering etter kompresjon er ikke nødvendig.