Adigo mikro gassturbiner for biogass

65kW – 130kW – 200kW – 400kW -600 kW – 800kW – 1MW …

Småskala, miljøvennlige kraftverk basert på biogass fra renseanlegg, avfallsdeponier m.m. 

Mikrogassturbiner åpner for en økonomisk og miljøvennlig utnyttelse av selv mindre mengder biogass. Gassen kan komme fra f.eks. slamrenseanlegg, avfallsdeponier eller fra anaerob kompostering av annet organisk materiale som f.eks. husdyrgjødsel, slakteriavfall o.l.

Gassturbiner er økonomisk meget konkurransedyktige i forhold til konvensjonelle dieselaggregater ved at vedlikeholdskostnadene er lave. Særlig er gassturbinene godt egnet for kombinert strøm- og varmeproduksjon, eller såkalte kraftvarmeverk (kogenanlegg). Dette skyldes at eksosgassen fra turbinene er energirik ved at de gjerne holder over ca 300°C. Litt enkelt fremstilt så vil en gassturbin som gir 100kW elektrisk produksjon kunne gi omlag 170kW termisk energi (varme). Totalvirkningsgraden blir dermed veldig høy.

Biogass fra deponier og slamrensing vil alltid inneholde en del uønskede elementer. Det være seg siloksaner, H2S, ulike partikler o.l. Vi utruster derfor alltid gassturbinene med et lite renseanlegg i forkant. Et slikt forbehandlingsanlegg vil også inneholde en kompressor som øker trykket på gassen til 5 – 6 bar før gassen går inn på turbinene. Ren gass er den beste forsikring for å gi turbinene en lang levetid.

Adigo Renewables representerer den amerikanske turbinprodusenten Capstone Turbine Corp.Turbinene i Norge og Sverige. Turbinene leveres i størrelsene 65 og 200 kW (elektrisk effekt), men kan settes sammen i ulike effektkonfigurasjoner.

 • Capstone har levert over 12.000 leverte turbiner (hvorav ca 5.000 i Europa)
 • Turbinene kan kjøres kontinuerlig eller bare når man trenger det
 • Pådraget kan justeres utfra ønske eller f.eks. tilgjengelig gassmengde. Fra 100% og ned til under 10%
 • Turbinene kan kjøres enkeltvis eller ved at flere settes sammen i en såkalt «Multi-pack»
 • Kan konfigureres for de fleste drivstoff: Biogass, LNG, diesel, biodiesel, propan, parafin osv
 • Svært lave utslipp
 • Kun èn bevegelig del innebærer minimalt vedlikehold og således høy oppetid
 • Patentert lagring (luftlager) av roterende aksel gir ingen mekanisk slitasje
 • Luftlagring av akslingen innebærer også at det hverken benyttes smøreoljer eller kjølemedium
 • Integrert generator med alt som skal til for nettsynkronisering og beskyttelse
 • Fjernkontrollert overvåkning, kjøring og diagnostisering kan f.eks. gjøres via internett
 • Pålitelighet: Kan vise til driftserfaring fra titalls millioner timer
 • Serviceavtaler tilpasset den konkrete installasjon og/eller ønsker